Schoon genoeg

Schoonmaakacties van maandag 19 maart tot en met donderdag 29 maart
Alle basis- en middelbare scholen van Veenendaal zijn uitgenodigd om mee te doen. Tot nu toe hebben 420 leerlingen en begeleiders van de basisscholen SBO De Windroos, De Grondtoon, De Plantage en de Rehobothschool zich aangemeld. Verder doet in deze weken het Christelijk Lyceum Veenendaal mee in het kader van hun project Schoonbeloond. Ook de Milieuploeg van Dagactiviteitencentrum De Ontmoeting Reinaerde en de groep ‘ Samen de weg op’ van dagbesteding Zideris doen mee aan de schoonmaakacties.

Opschoondag 24 maart
Tijdens de landelijke Opschoondag op zaterdag 24 maart zal in de wijk Franse Gat, in samenwerking met de bewonerscommissie ‘t Franse Gat, een grote opruimactie worden gehouden. Leden van het college, raads-, commissie-, jongerenraadsleden zijn hiervoor uitgenodigd. Ook u bent van harte uitgenodigd voor deze schoonmaakactie!

Datum, startpunt en programma
Datum: Zaterdag 24 maart
Startpunt: Wijkcentrum Plein Zuid, Dr. Colijnstraat 70 (ingang Dr. de Visserstraat)
10.00 uur: Inloop met koffie/thee/limonade en uitdelen van opruimartikelen
10.30 uur: Startsein
11.45 uur: Afronding van de werkzaamheden en terug naar het startpunt
12.00 uur: Afsluiting met een consumptie en een presentje voor de kinderen

Zwerfvuil, laat het niet liggen!
Bewonerscommissies, scholen, sportverenigingen, scouting, ondernemers, kerken of u als buurtbewoner: iedereen kan meedoen om Veenendaal in zijn eigen leefomgeving zwerfvuilvrij te maken. Zo werkt u mee aan een schoner Veenendaal. Voor opruimmateriaal en afvoer van het opgehaalde zwerfvuil wordt gezorgd. Uw opgave voor een schoonmaakactie kunt u doorgeven via het contactformulier op de website of telefonisch aanmelden bij Tineke Bette 06-11406888

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten.