Opgeruimd staat netjes

Van 19 maart t/m 29 maart hebben meer 550 vrijwilligers meegewerkt aan schoonmaakacties. Jong en ouder zijn aan de slag gegaan om Veenendaal een stuk schoner te maken en dat heeft resultaat opgeleverd.

Leerlingen en leerkrachten uit het basisonderwijs en middelbaar onderwijs hebben enorm hun best gedaan om het zwerfvuil in Veenendaal op te ruimen. Grote complimenten aan de deelnemende basisscholen SBO De Windroos, De Grondtoon, De Plantage, Rehobothschool en het Christelijk Lyceum Veenendaal. Ook de Milieuploeg van Dagactiviteitencentrum De Ontmoeting Reinaerde en de groep ‘ Samen de weg op’ van dagbesteding Zideris deden mee tijdens de Veenendaal Schoonweken. Medewerkers van Wijkbeheer hebben zich bijzonder ingezet om alles rondom de schoonmaakacties zo goed mogelijk te laten verlopen.

Opschoondag
Tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 24 maart heeft een gemêleerde groep vrijwilligers, onder leiding van de bewonerscommissie Franse Gat de wijk Franse Gat opgeschoond. Heel fijn dat er ook zoveel kinderen meededen aan de schoonmaakactie! “Reuze bedankt. Het is weer netjes en opgeruimd”. Dit was een van de vele complimenten die werd gegeven tijdens de Opschoondag.

Veenendaal Schoon, daar doen we het voor!

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten.